Bild 1 - People People

By-the-way-effekten

Vattenkokaren är ett av våra cases där vi ville göra en vattenkokare mer attraktiv och som bättre passar in i folks kök. Att designa produkter som är mer hållbara har alltid varit en självklarhet för People People. Det är ju tidigt i designprocessen man kan göra största skillnaden. Det går att göra mer eller mindre beroende på hur förutsättningarna ser ut, men att inte ens försöka skulle jag vilja hävda är respektlöst och hänsynslöst. Vår approach kring hållbarhet när det gäller produktdesign är att alltid sträva efter förbättring.

Med bättre produkter menar vi både bättre för människor att använda/uppleva/leva med, men också bättre för planeten (där behöver man räkna in hela produktens livscykel). Vi jobbar ibland med vad vi kallar ”livscykelanalysskiss” som hjälper oss att förstå hur en produkt påverkar i olika skeden av cykeln. Ta vattenkokaren som exempel – där sker den absolut största påverkan under användningsfasen. Då blir vår utmaning att designa så att vi kan förbättra och minska påverkan där. Att ge vattenkokaren ett reglage för temperatur och en transparent glasbehållare med tydlig måttmarkering samt termosfunktion gör det enklare för människor att koka upp vatten mer energisnålt. Många kokar oftast alldeles för mycket vatten som dessutom i de flesta fall är varmare än vad man önskar.

Vi ville designa en vattenkokare mer attraktiv för människor på grund av att den helt enkelt gör det enklare och snabbare att koka vatten och att den dessutom passar in i köket och inte blir ännu en rymdskeppsliknande produkt man helst inte vill ha framme. Men den är dessutom bättre för miljön (i och med att det blir enklare att använda den mer effektivt) – det vill säga att hållbarhetsaspekten är en by-the-way-effekt av en attraktiv produkt. Även dem som struntar i miljön, ska vilja ha produkten för dess attraktivitet. Vi tror inte på att göra produkter som inte är attraktiva, då spelar det ju ingen roll hur hållbara de är om ingen vill ha dem.

// Anna

Admin2By-the-way-effekten