Fjärde inlägget_4

Sista veckan på Bali: moodboard & photoshoot

Då var det bara en vecka kvar på Bali! De sista dagarna kommer jag att fokusera på ett par plåtningar och på att suga i mig så mycket sol och värme som det bara går. Många tror att jag bara dyker upp, tar några bilder, och sen är allt klart. Det är så mycket mer som ingår för att man ska kunna genomföra en fotografering.

Allt är självklart beroende på vad man gör för typ av plåtning. En plåtning kan gå väldigt olika till beroende på om man plåtar för en kund eller om man gör något för sin egen skull och för att få fram nytt fräscht material. När jag är på Bali brukar det ofta börja med att jag rekar läget lite. Vilket utbud av modeller finns det på ön just nu? Bali är en plats dit många kommer och går precis som jag själv, och det är därför svårt att planera sina jobb allt för långt i förväg. När jag väl har hittat en modell som är intressant börjar jag kolla på inspiration, högt som lågt. Detta brukar lätt resultera i flera timmar framför datorn för att hitta rätt känsla. När jag har hittat och plockat ut det jag behöver sätter jag ihop ett eller flera stycken så kallade “moodboards”, vilket ser ut som ett kollage med bilder, text och annat som inspirerat mig. Alla fotografer jobbar självklart olika men detta är en process jag använder mig av och som jag tycker underlättar både för kund, modell och mig själv, innan och under själva plåtningstillfället.

 

Utifrån min moodboard, behöver jag sen hitta en plats att plåta på, vilket även detta kan vara tidskrävande för att hitta den rätta känslan. Det kan vara allt från en strand, en villa, en restaurang, eller mitt ute i skogen. När platsen är bestämd och det känns bra behöver jag få tag på någon som sköter hår & smink, samt någon som stylar allt. Många fotografer släpper mycket av sitt ansvar när det gäller alla dessa leden och låter kund sköta större delen av detta, men jag gillar verkligen att få vara med på alla bitarna, kunna styra och få fram den känslan jag är ute efter. Då blir mina bilder som allra bäst.

Några bilder kan jag visa redan nu, detta är från en av plåtningarna tillsammans med en modell från Madrid, Jaime Astrain @jaimeastrain på Instagram. Denna gång plåtade jag i en villa som mina kompisar äger och jag är riktigt nöjd med resultatet och hoppas på att kunna få in det i något magasin när jag väl hunnit retuschera klart allt. Jag brukar försöka att inte göra så mycket retusch när jag är här utan brukar ta tag i det så fort jag är på hemmaplan, och är riktigt spänd på att testa min Dell-skärm när jag kommer hem.

Det kanske dyker upp fler bilder från plåtningen på min instagram @niklasnyman så glöm inte kika in där!

Hörs om en vecka!

Niklas

 

Here is an english version for my international followers:

Only one week left in Bali! The last days here I will focus on a couple of shoots and soak in as much sun as possible. Some people think that I just show up to a shoot, take some pictures, and that’s it. There is so much more in terms of preparation, in order to be able to carry out a successful shoot.

Of course everything is depending on what kind of a project it is. Photoshoots can look very different depending on whether I shoot for a customer or if I do something for my own brand and to produce fresh new material to show potential clients. When I’m in Bali I usually begin my preparations scouting the location, finding out what models are on the island right now and so forth. Bali is a place where many people come and go just like myself, therefore it’s difficult to plan shoots too far in advance. Once I’ve found a model that is interesting for the particular shoot, I start looking for inspiration, anything that crosses my mind. This usually results in several hours in front of a computer to find the right feeling. When I have found the right creative mood and picked out what I need, I set up one or several pieces of so-called ”mood boards”, which looks like a collage of images, text and other things that inspire me. All photographers obviously work differently, but this is the process I use and I think it makes things easier for the customer, the model and myself, before and during the actual shoot.

Based on my mood board, I need to find a place to shoot, even this can be time consuming since I need to find the right feeling at the location. This can be anything from a beach, a villa, a restaurant, to the middle of the forest. Once the location is set, and it feels good, I find someone who takes care of hair & make-up, and someone to style everything around and at the shooting space. Many photographers don’t like to take charge when it comes to all these steps and usually let the customer manage the greater part of this. But I really like to be involved in all the steps, and be able to control and bring out the emotion I’m looking for. That’s when my pictures turn out perfect.

I can show you some of the pictures already, this is from the photoshoot with a model from Madrid, Jaime Astrain (@jaimeastrain on Instagram). This time we shot in a villa that my friends own and I’m really satisfied with the result and hope to get it into a magazine when I’ve had the time to retouch everything. I usually try not to do all the retouching when I’m here in Bali, I usually just do it whenever I get back home, and this time I’m really excited since I get to try my new Dell monitor for that.

More photos from the shoot might turn up on my Instagram @niklasnyman so don’t forget to have a peek!

See you next week!

Niklas

adminSista veckan på Bali: moodboard & photoshoot