Service design - Transformator Design

Service design på fem dagar

Under veckan som gått så har Transformator Design slagit upp dörrarna igen efter semestern! Jag och Sara Tunheden började hårt med en 5-dagars intensivkurs i Service Design för 11 personer från olika organisationer, banker, myndigheter och företag.

Under 5-dagars tid fick de testa på service design processer och användarcentrerade metoder genom föreläsningar, diskussioner och praktiskt arbete i projektform. Deltagarna fick prova på kvalitativ research genom kundinteraktioner, intervjumetodik, analys, klustring, kundinsikter, behovsgrupper, kundresekarta, kunddriven idégenerering och interaktioner med triggermaterial samt skapandet av en tjänstevision – ett arbete som i vanliga fall tar cirka 6 veckor.

De 11 st deltagarna blev uppdelade i 3 st grupper. Varje grupp hade ett eget undersökningsområde. Uppdragen var Tunnelbanan, Djurgårdsfärjan och Biblioteket på Medborgarplatsen som fick vara experiment för service design kursen.

En del av kursen var att förstå hur en silo-strukturerad organisation har svårt att se helheten av en hel tjänst, så som kunden upplever den. Detta gjordes på ett mycket symboliskt sätt där deltagarna skulle försöka förstå vad de hade framför sig utan att se helheten och utan att tala med varandra.

Deltagarna arbetade mycket intensivt under de 5 dagarna och levererade i slutändan en mycket fin presentation innehållandes alla de delar de fått testa på, inklusive visualiserade koncept och en tjänstevision.

Gruppen ”Biblioteket” presenterar sitt arbete. En av insikterna var att återlämningen framkallade stress och ångestkänslor hos många kunder där rädslan för förseningsavgift var påtaglig.

Gruppen ”Djurgårdsfärjan” presenterar sitt arbete. En av insikterna var att huruvida man fick en bra utsikt eller ej under överfarten var avgörande för upplevelsen.

Gruppen ”Tunnelbanan” presenterar sitt arbete. En av insikterna, vilket kanske inte var särskilt förvånande, var att punktlighet, värme och plats var avgörande för upplevelsen.

Vi på Transformator Design är mycket stolta över det våra kursdeltagare skapade och den anda de höll genom hela kursen. Det var fantastiskt roligt och givande och vi önskar alla deltagare lycka till i sitt fortsatta kunddrivna arbete!

//Erik Westerdahl

Admin2Service design på fem dagar