think tank_01 - Kjellander+Sjöberg

Public Space Upcycled

Igår var en väldigt kul och intressant dag på jobbet. Förmiddagen inleddes med workshop och en presentation av ett projekt med 200 lägenheter i en Stockholms närförorter. Det är alltid spännande att få de första reaktionerna från kunder och kollegor när man lägger fram idéerna!

Bild lånad av Gehl Architects 

Kjellander + Sjöberg håller en gång varannan månad, på ett ungefär, ett slags think tank events där vi bjuder in kollegor och andra som är intresserade, att diskutera arkitektur, stadsbyggnad och staden i sig. Vi bjuder in gäster som har intressanta projekt och tankar och som är intresserade av att diskutera vad de håller på med. I går var temat Public Space Upcycled. Ola Gustafsson från Gehl Architects berättade bla om omstruktureringen av Times Square i New York. Från att ha varit ett torg där 89 % av den offentliga ytan nyttjades av infrastruktur istället för gående, har de med enkla medel förändrat torget till att till största delen vara till de gåendes fördel.

Bild lånad av Stiftung Freizeit

Stiftung Freizeit berättade om små urbana interventioner som vänder vår syn på platser och ting som vi inte tänker på i vår vardag. En lek med klimatet i norra Europa var tex att frysa kläder och dukar så de stod för sig själva. Spana runt på deras hemsida, det ger ett leende på läpparna.

Bild lånad av Stockholm Stad

Wilke Wirén Luhr och Treeline berättade om projekt i vår närhet, tex Götgatan Open Streets. Under sju lördagar under sommaren stängdes Götgatan av för biltrafik till förmån för gående och umgänge på de här ytorna. Gräsytor, träd och stolar ställdes ut och förändrade stadsbilden och hur vi använder gaturummet. Reclaim the city lite grann.

Presentationerna följdes av en panel diskussion. Vi är nog flera som går ut och tittar på staden med nya ögon :).

/ Lena

Admin2Public Space Upcycled