Kallelse till mammografi - Transformator Design

Nya kallelser till mammografi och cellprov

Förra veckans inlägg om mitt privata redesign-projekt av Netflix har uppskattats mycket och visade på vad jag arbetar med (på ett ungefär). Men efterfrågan på vad Transformator Design gör har ökat, och jag ska ge er ett exempel från ett projekt som jag var med i och som nu börjar bli verklighet.

Mycket av det vi arbetar med på Transformator Design är hemligt i många år innan det ser dagens ljus. I många fall blir det nya strategier för företag och organisationer. I andra fall kan det vara handfasta lösningar här och nu. Gemensamt för alla är att de är kunddrivna.

I början på 2013 fick vi i uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Stockholms läns Hälso- och sjukvårdsförvaltning (HSF) att ta ett lösningsoberoende helhetsgrepp kring problematiken med närvaron på Screening. Screening är samlingsnamnet för den typ av förebyggande undersökning som innefattar bl.a. mammografi och cellprovstagning.

Kort sagt: Hur kunde vi få fler kvinnor att gå på mammografi och cellprovtagning?

I projektgruppen fanns initialt en stark tilltro till att digital ombokning skulle lösa många problem och öka närvaron till screening. Digital ombokning visade sig vara en önskvärd del av tjänsten, men inte det största problemet. Efter kvalitativa djupintervjuer med kvinnor runt om i Sverige så kom vi fram till att de kvinnor som i störst utsträckning uteblev från mammografi och cellprovstagning var också de som var obenägna att använda sig av datorer. Med andra ord hade en digital ombokning inte ökat närvaron till screening nämnvärt.

Projektet levererade många olika lösningsförslag för olika delar av tjänsten och för flera målgrupper. Digital ombokning var en av dessa lösningsförslag, men framförallt förstod vi att ett av de största problemen var Kallelserna som skickades i brev.

I Sverige finns 290 st kommuner. Varje kommun hade i projektets början sin egen hemmasnickrade kallelse till screening (ca 250 st då inte alla kommuner genomför screening). Problemet med många av dessa kallelser var att de upplevdes som oseriösa då de flesta såg ut som ett sönderkopierat papper. Språket som användes på vissa var i princip omöjligt att förstå (förutsatt att man inte har en läkarutbildning). Informationen var undermålig och prioriteringen var märklig. Det fanns inte heller någon igenkänningsfaktor i kallelserna från en kommun till en annan, vilket innebar att om man flyttade så var det inte säkert att man förstod vad kallelsen var.

Många kvinnor berättade att de trodde kallelsen var skräp och slängde det. Andra upplevde det inte som viktigt och la det på ”högen” för att sedan glömma bort det. Vissa hade ingen aning om vad screening, mammografi eller cellprovtagning var för något. I endel kulturer så existerade knappt förebyggande vård. Dessutom upplevdes kallelsen som frivillig – vilket det också är, men konsekvensen var att undersökningen nedprioriterades i vardagsstressen.

I lösningsförslaget till Kallelserna tog vi fram ett koncept på en nationell mall som skulle gälla över hela Sverige. Vi prioriterade informationen i block och förenklade språket. Till den första kallelsen föreslog vi även en förklaring vad screening är för något, och hur det går till samt vikten av att gå på screening. I projektet testade vi kallelsen med många kvinnor inom flera målgrupper och reviderade kallelsen utifrån våra nya lärdomar.

Den nya kallelsen uppskattades av våra uppdragsgivare och lämnades vidare till kommunikationsbyrån KAPI som gjorde den slutgiltiga versionen. (Ser ni likheten?) :) . Denna version har nu börjat testas på olika platser i landet, och vi på Transformator Design ser fram emot resultatet!

 

// Erik

adminNya kallelser till mammografi och cellprov